Massages

Hoe verloopt de massage?

Bij de eerste behandeling vindt een kort intakegesprek plaats zodat eventuele contra-indicaties bekend zijn en wordt met de cliënt een passende behandeling besproken.

De massage wordt uitgevoerd op de plaats waar de meeste aandacht vraag dus er wordt niet de hele lichaam gemasseerd. Dit is afhankelijk van waar de klacht of spanning op dat moment is. Er wordt met de cliënt afgestemd welk deel wordt gemasseerd en wat het best op dat moment bij hem of haar past.

Het deel wat gemasseerd wordt is ontbloot, de rest van het lichaam is afgedekt om afkoeling te voorkomen.Er wordt met olie gewerkt zodat de massage niet “stroef” voelt. Bovendien ontstaat een massage in vloeiende bewegingen.

Tijdens de behandeling wordt de cliënt uitgenodigd om contact te maken met het lichaam, door te voelen wat er is en aandacht te geven aan wat op dit moment aandacht vraag. Er wordt in een rustig tempo gemasseerd zodat er ruimte is om te ervaren wat er gebeurt. De techniek is de “Zweedse massage” of ook wel “Klassieke massage” genoemd.

Massages

Hoofdmassage
Nek/hoofd massage
Nek/schouders massage
Rugmassage
Onderrugmassage
Armenmassage
Buikmassage
Bovenbeenmassage
Onderbeenmassage
Voetmassage

Menu