Massage vanuit holistische visie

Omdat elke mens uniek is! “Holos” komt van het Grieks en betekent “geheel”. Vanuit de Holistische visie wordt de mens als één eenheid gezien. Dat betekent dat er niet alleen naar de klacht wordt gekeken maar ook naar de fysieke, psychische, emotionele en spirituele kant. Deze gebieden zijn met elkaar verbonden en wisselen informatie uit over hoe het op dat moment met ons is. Onze gevoelens hebben invloed op ons lichaam en ons lichaam heeft invloed op onze gevoelens.

Van nature is het lichaam ingesteld om de balans tussen alle delen te behouden en weer terug te brengen maar deze natuurlijke werking kan verstoord en geblokkeerd worden zonder dat we ons er van bewust zijn. Verstoring en stagnatie uiten zich onder anderen in het lichaam in de vorm van klachten en ziekten.

Emoties en gevoelens kunnen in het fysieke lichaam worden vastgehouden. Meestal zetten emoties zich vast in een bepaald lichaamsgebied: verdriet slaat zich vaak op bij het hart, angst perst zich vaak samen in de buik, spanning voelt men meestal op schouders, rug en nek. Bij ingehouden boosheid kan spanning in de kaken ontstaan. Maar ieder mens is uniek en elk levensverhaal is uniek. Daarom kunnen de lichamelijke uitingsvormen van energieverstoring bij elk mens anders zijn.

Massage voor lichaam en geest! 

Massage is een moment met jezelf en is meer dan techniek.
Holistische massage benadert de mens als geheel en uniek. Dus niet alleen het lichaam wordt aangeraakt maar ook het emotionele, mentale, sociale en spirituele deel. Al deze delen maken dat je bent wie je bent, een uniek mens met uniek eigenschappen en persoonlijkheid. Onze eigenschappen bepalen hoe we ons voelen en hoe we in het leven staan. Van nature zijn lichaam en geest met elkaar verbonden en communiceren constant met elkaar. Ze verwisselen informatie uit tussen binnen en buiten. Het lichaam is in staat om emoties, gevoelens, ervaringen en gedachten vast te houden en op te slaan.

Het lichaam geeft signalen als spanning of pijn als het iets onder de aandacht wil brengen. Dit kan aan onze aandacht en bewustzijn ontsnappen. Holistische massage nodigt uit om met aandacht te voelen hoe het op dat moment met je is, wat het met je doet en wat het voor je betekent. Je neemt alles wat er met je gebeurt bewust in je op. Je geeft het ruimte om te ervaren wat er op dat moment is, zonder te hoeven veranderen of te oordelen.

Door contact te maken met je lichaam maak je contact met alles wat in je is, gevoelens, emoties, herinneringen, gedachten, eigen spanningen. Door te voelen en daar te laten zijn, krijgt je meer inzicht in jezelf en wordt je bewust van wat er in je speelt.

Het gaat om aandachtig te voelen, ruimte maken om te ervaren, bewustwording en loslaten. Pas dan komt er balans tussen lichaam en geest.

Een gezonde verhouding tussen lichaam en geest betekent ook een gezonder contact met de omgeving.

Menu